Երևանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ Մայր եկեղեցի

quick menu home contact us
ՕՐԱՑՈւՅՑ

Տոներ

ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


Ինտելեկտուլ Խաղեր Դպրոցներում


Խաղեր և Խաչբառեր


Գյուտ Նշխարաց Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի


ԳԼԵՄ Մանկական Երգչախումբ


 

Այսօր Տոն է - Սուրբ Ծննդեան Տաղ 

Ամենասուրբ Երրորդութեանն -Սուրբ Սագիս Զորավարի Շարական

Առաքելոյ Աղաւնոյ - Հոգեգալստեան Շարական

Առաւոտ Լուսոյ - Գիշերային Ժամերգութեան երգ

Արեգականն Արդարութեան - Ս․Յովհաննէս Մկրտչի Շարական

Աշխարհ Ամենայն - Գիշերային Ժամերգութեան երգ

Այսօր Ձայնն Հայրական - Ջրօրհնէքի Տաղ

Բարեխոսությամբ - Ս․Պատարագի երգ

Գթա, Տէր - Հոգեհանգստեան Շարական

Եկեալքս - Երեկոյան Ժամերգութեան երգ

Եղիցի Անուն Տեառն Օրհնյալ

Զինաւորն Քրիստոսի -Սուրբ Սագիս Զորավարի Շարական

Էջ Միածինն Ի Հօրէ - Ս,Էջմիածնի Շարական

Լոյս Զուարթ - Երեկոյան Ժամերգութեան երգ

Խաչի Քո Քրիստոս - Կարգ Խաչի Քո, Քրիստոս 

Խաչն Կենարար - Կարգ Խաչի Քո, Քրիստոս

Խնկի Ծառին - Ս․Աստուածածնի Տաղ

Համբարձաւ Տէրն մեր յերկինս - Համբարձման Շարական

Հրաշափառ Աստուած - Ս․Գրիգոր Լուսավորչի Շարական

Միայն Սուրբ - Ս․Պատարագի երգ

Նայեաց Սիրով - Խաղաղական Ժամերգության երգ

Նոր Ծաղիկ - Յարութեան Տաղ

Նորահրաշ Պսակաւոր - Ս․Վարդանանց Շարական

Որք Զարդարեցին - Ս․Թարգմանչաց Շարական

Սուրբ Աստուած - Սբ․ Պատարագի երգ

Տէր, Ողորմեա - Սբ․ Պատարագի երգ - Մշ․Մակար Եկմալեանի

Տէր, Ողորմեա - Սբ․ Պատարագի երգ - Մշ․Կոմիտաս

Տեր Ողորմյա - Ավանդական 

Տէրունական Աղօթք - Մշ․Մակար Եկմալեանի 

Ու՞ր ես, Մայր Իմ - Խաչելութեան երգ 

Քեզ, Քրիստոսի կաթուղիկէ - Վարագայ Ս․Խաչի Շարական 

Քրիստոս ի մէջ մեր յայտնեցաւ - Սբ․ Պատարագի երգ 

 

 

Բոլոր դաշտերը պարտադիր են։


Ձեր հարցն ուղարկված է

Շնորհակալություն


Ուղարկման ընթացքում խնդիր է առաջացել։

Խնդրում ենք փորձել նորից։