Սկսելու համար նախ ներմուծեք ձեր անուն ազգանունը...
Դուք կունենաք 3 խաղի հնարավորություն, յուրաքանչյուր անգամ ներմուծելով նույն անուն ազգանունը
Ձեր անունը, ինչպես նաև տվյալ խաղում ձեր հավաքած միավորը կարտապատկերվեն բոլոր մասնակիների ցանկում...

Խաղը բաղկացած է 10 փուլից, յուրաքնաչյուր փուլում ընդգրկված է 5 հարց, յուրաքանչյուր հարց ունի պատասխանի 3 հնարավոր տարբերակ, որոնցից միայն մեկն է ճիշտ, ինչպես նաև միավոր, որը դուք հավաքում եք ամբողջ խաղի ընթացքում.

Խաղը սկսելու համար սեղմեք "Սկսել" կոճակը, մաղթում ենք հաջողություն.
Խաղը կազմեցին Արմինե և Արման Աղաբեկյանները